Navigace

Obsah

O škole

Vítáme Vás na stránkách naší školy. Člověk se vzdělává celý život. Nejdůležitější jsou však pevné základy.

Základní škola Řenče je málotřídní škola s 1. stupněm základního vzdělávání. Žáci z 5. ročníků jsou rozděleni do třech tříd. V posledních letech je v našich třídách cca 15 žáků. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu „ Škola, která mě baví „

Cíl naší práce: Usilujeme o to, aby naše vesnická málotřídní škola umožnila dětem plnohodnotné vzdělání založené na krásných mezilidských vztazích v malém kolektivu a možnostech citlivého individuálního přístupu ke každému dítěti. Přejeme si, aby naše žáky celým životem provázela milá vzpomínka na první krůčky za vzděláváním

Vyučování začíná v 7,30 hodin. Dvě třídy školy jsou vybaveny interaktivní tabulí a počítači s připojením na internet. Od první třídy probíhá nepovinná výuka anglického jazyka, od druhé třídy povinná. Naši žáci jsou také dobrými zpěváky a své dovednosti předávají veřejnosti a rodičům. Jako v jiných školách i v té naší vzděláváme žáky se speciálně vzdělávacími potřebami.

Podporujeme sport a sportovní aktivity obce a TJ Řenče – populární je bruslení, lyžování, také plavání (plaveckém výcvik ZŠ Blovice). V nabídce školy je i řada dalších mimoškolních sportovních aktivit ( Gumídci, Příšerky, Sportovky, flétničky apod.)

Součástí naší školy je:

· Školní družina, která má dvě oddělení s provozní dobou od 6,15 do 7,15 hodin a od 11,15 do 16,00 hodin.

· Výdejna školního stravování ( jídlo je dováženo ze školní jídelny z Přeštic)

· Součástí právním subjektu je i mateřská škola, která je jednotřídní s provozní dobou od 6,15 do 16,15 hodin.

Specifické pozitivní rysy málotřídní školy:

· Třídy málotřídních škol jsou početně malé, učitel se může více věnovat jednotlivým žákům a ti mají více příležitostí se projevit.

· Vyučování v málotřídní škole vede žáky ke vzájemné spolupráci a k rozvoji komunikace.

· Ve třídě lze navodit pocit sounáležitosti, děti se znají s učiteli i personálem. Ve věkově smíšených třídách se mohou mladší děti učit od starších.

· Všichni učitelé znají všechny žáky, mají také užší kontakt s jejich rodiči.

Kde najdete Řenče :

Obec Řenče leží zhruba 8 km od města Přeštice, v okrese Plzeň-jih a asi 20 km od krajského města Plzeň. Dnes k Řenčím náleží ještě obce Háje, Knihy, Libákovice, Osek, Plevňov a Vodokrty – celkem cca 875 obyvatel. Samotné Řenče mají 320 obyvatel. Jednou z dominantních staveb v Řenčích je Kostel sv. Cyrila a Metoděje, který byl vystavěn v létech 1868 - 1878 nákladem obce. Kostel je v novorománském slohu s jehlanovitou věží v průčelí. Zvon z roku 1521 a křtitelnice byly přemístěny z vícovského kostela.

 

Historie školy

Důležitá sdělení ZŠ

02.12.2019

Schůzka rodičů 1

Schůzka rodičů

Zveme rodiče, kteří měli a mají zájem o podrobnější informace týkající se průběhu a organizace školy v přírodě, na schůzku ve čtvrtek 12.12. od 16 hodin do kanceláře školy. Rodiče mohou zároveň tuto dobu využít k zaplacení zálohy na tento pobyt. Za organizační tým Pavla Hřebcová .

Detail

07.11.2019

Změna rozvrhu 1

Změna rozvrhu

Z důvodu změn v rozvrhu školy (po dobu bruslení) nastává současně i změna v pondělním rozvrhu pro žáky 4. a 5. ročníku od 1. 11. 2019 Odpolední vyučování se ruší a hodina informatiky bude navazovat šestou vyučovací hodinou. Oběd bude ve 13,15 hodin. Tato změna bude až do konce školního roku.

Detail

07.11.2019

Přerušení dodávky elektřiny 1

Přerušení dodávky elektřiny

28. listopadu ve čtvrtek bude školní jídelna v Přešticích – z důvodu přerušení dodávky elektřiny – uzavřena. (Neuvaří obědy). Pro děti mateřské školy bude oběd zajištěn . Žáci základní školy budou mít vlastní stravování. DEJTE DĚTEM TOHOTO DNE 28.11. VĚTŠÍ SVAČINU. Děkujeme za pochopení

Detail

04.11.2019

Stávka ve školách

Dne 6.11.2019 bude probíhat vyučování ZŠ dle rozvrhu. Učitelky se stávky neúčastní.

Detail

19.10.2019

ADOPCE KALONĚ ZLATÉHO 1

ADOPCE KALONĚ ZLATÉHO

Naše škola se rozhodla zapojit do adopce kaloně zlatého ze ZOO Plzeň

Detail

Kalendář akcí

13.12.2019

Dům historie + kostel Přeštice 1

Dům historie + kostel Přeštice

Návštěva Domu historie Přešticka + kostelu.Odjezd v 8h, návrat linkovým autobusem na oběd.

Detail

16.12.2019

KKC Přeštice 1

KKC Přeštice

Lotrando a Zubejda

Detail

19.12.2019

Vánoční akademie 1

Vánoční akademie

Vánoční akademie - obecní sál Řenče od 16:30 hodin

Detail

20.01.2020 - 24.01.2020

Lyžařský výcvik Špičák 1

Lyžařský výcvik Špičák

Lyžařský výcvik Špičák

Detail

Jídelníček