Navigace

Obsah

Důležitá sdělení ZŠ

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

Pojďme si vyzdobit Velikonoční stromek

Kdo zavěsí vajíčko, určitě udělá radost dalším, (může být s přáníčkem, nebo s poděkováním pro koho je), když si je letos nemůžeme předávat osobně.

Více informací v příloze. celý text

ostatní | 6. 4. 2020 | Autor:

Komiks - Koroňák

Komiks - Koroňák celý text

ostatní | 6. 4. 2020 | Autor:

Domácí učení 3.ročník 6.4.- 8.4.

Rozpisy učení naleznete v přílohách. celý text

ostatní | 5. 4. 2020 | Autor:

Domácí učení 1.-2.ročník 6.4.- 8.4.

Rozpisy učení naleznete v přílohách. celý text

ostatní | 4. 4. 2020 | Autor:

Domácí učení 4.-5.ročník 6.4.- 8.4.

Rozpisy učení naleznete v přílohách. celý text

ostatní | 4. 4. 2020 | Autor:

Domácí učení 4.-5..ročník 30.3.-3.4.

Rozpisy učení naleznete v přílohách celý text

ostatní | 28. 3. 2020 | Autor:

Domácí učení 3.ročník 30.3.-3.4.

Rozpis učení naleznete v příloze celý text

ostatní | 28. 3. 2020 | Autor:

Domácí učení 1.-2.ročník 30.3.-3.4.

Rozpisy učení naleznete v přílohách celý text

ostatní | 28. 3. 2020 | Autor:

Jak probíhá na naší škole domácí učení?

Jak probíhá na naší škole domácí učení?

Učitelé pro žáky připraví práci vždy v rozmezí jednoho týdne. Úkoly jsou pak zveřejněny na stránkách školy nebo zaslány rodičům prostřednictvím emailu. Učitelé se snaží, aby úkoly byly rozvrženy rozumně a smysluplně, a aby jimi nebyli žáci přehlceni. Z větší části by měli být žáci schopni si úkoly plnit bez větší dopomoci rodičů, vyjma nejmladších žáčků, u kterých je dopomoc rodičů v učení doma více zapotřebí.
Učitelé taktéž doporučují a zasílají odkazy na prověřená výuková videa nebo dávají žákům tipy na různé výukové servery, na kterých si žáci mohou učivo prostřednictvím her procvičit. Žáci samotní si moc chválí program UčíTelka spuštěný Českou televizí, který velice pěknou interaktivní formou učí děti, a to každý ročník zvlášť, vždy jeden předmět denně. Starší žáci, kteří již ovládají digitální technologie, mohou učitelům posílat referáty přes email, případně fotografie se splněným úkolem.
Právě se staršími žáky již proběhla první hodina angličtiny přes program Skype. Děti byly moc rády za vzájemný kontakt s učitelem i se spolužáky, avšak připojení více žáků najednou přinášelo i technické problémy, a tak momentálně testujeme jiné webové rozhraní, ve kterém se učitel s dětmi může vidět, slyšet a navíc může provádět výklad nového učiva přímo na svém počítači, který děti mohou on-line sledovat.

Věříme, že naši žáci s podporou rodičů dobře zvládnou plnění zadaných úkolů. Po návratu do školy se budeme soustředit na intenzivní procvičování a opakování učiva, které nebylo probráno během výuky ve škole. Již plánujeme a připravujeme výukové bloky, ve kterých si budou děti ve skupinách procvičovat potřebné učivo. Děkujeme všem rodičům za jejich zpětnou vazbu i za jejich spolupráci při vzdělávání dětí. Rodiče žáků se mohou na nás učitele kdykoliv obrátit, pokusíme se v rámci našich možností pomoci. celý text

ostatní | 27. 3. 2020 | Autor:
Jak s dětmi mluvit o koronaviru 1

Jak s dětmi mluvit o koronaviru

Jak s dětmi mluvit o koronaviru celý text

ostatní | 24. 3. 2020 | Autor:

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

Na základě pokynu MŠMT budou probíhat zápisy do 1. tříd ZŠ bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Z důvodu tohoto opatření bude zápis do 1. ročníku ZŠ Řenče organizován takto :

Na webových stránkách školy je k dispozici tiskopis „Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“ a „Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ“

Vyplněnou žádost a dotazník zákonní zástupci dětí podají v termínu do 7. dubna 2020 do naší základní školy prostřednictvím:

a) Datové schránky – 2t pmr72

b) Poštou doporučeným dopisem

c) Osobním podáním žádosti. Předávání žádostí bude probíhat 7. dubna 2020 v budově ZŠ od 8 do 15 hodin. Rodiče si mohou zarezervovat čas telefonicky ( 731 554 138), aby při předávání žádostí nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

V případě dalších dotazů a informací volejte na tel. Číslo 731 554 138. Na základě předání žádosti vám bude přiděleno registrační číslo, pod kterým budete uvedeni na Rozhodnutí o přijetí, které bude zveřejněno na webových stránkách školy a úřední desce školy od 22.4. 2020

Pokud zákonný zástupce přihlašuje své dítě do jiné základní školy, než je jeho spádová škola , je nutné tuto skutečnost nahlásit na spádové škole.

Ředitelka školy Pavla Hřebcovácelý text

ostatní | 23. 3. 2020 | Autor:

Domácí učení 1.-2.ročník 23.3.-27.3.

Rozpisy učení naleznete v přílohách celý text

ostatní | 21. 3. 2020 | Autor:

Domácí učení 3.ročník 23.3.-27.3.

Rozpis učení naleznete v příloze celý text

ostatní | 21. 3. 2020 | Autor:

Domácí učení 4.- 5. ročník 23.3.-27.3.

Rozpisy učení naleznete v přílohách celý text

ostatní | 21. 3. 2020 | Autor:

Domácí učení 1.- 2.ročník

Dobrý den,

všechny velmi zdravím a posílám učivo na následující týden. Připojuji i odkazy na interaktivní učebnice Nové školy Brno, které můžete využít k případnému procvičování látky. Jsou zdarma ke stažení. Vybrala jsem i jiné zajímavé odkazy, které by se vám mohly při procvičování hodit.

Zuzana Frýbortová

Více info k úkolům viz příloha
celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor:

Domácí učení 3.ročník

Dobrý den,
V příloze zasílám informace k domácímu učení. Připojuji i užitečné odkazy.

Kristýna Regnerová celý text

ostatní | 13. 3. 2020 | Autor:

Domácí učení 4.- 5. ročník

Vážení rodiče,

moc vás zdravím :) a znovu děkuji za vaši podporu a spolupráci.
V příloze posílám informace k domácímu učení pro týden: od 16.3 - do 20.3, pro každý ročník zvlášť. V příloze taktéž naleznete krátký motivační dopis adresovaný vašim dětem. Prosím o vytištění instrukcí k domácímu učení případně i mého dopisu. Ty z vás, kteří nemají možnost tisku, prosím o zpětné info, tisk zajistím ve škole. Stejné instrukce z přílohy k domácímu učení budou taktéž umístěny na webu školy. Shodly jsme s p.uč. Regnerovou, že z důvodu jednotnosti předání informací, zašle vám i ona instrukce k předmětům PŘ a VL přímo na váš email, taktéž umístí instrukce na web školy.
Zatím jsem nezadala úkoly z AJ. Ráda bych právě angličtinu zkusila vyučovat on-line přes Skype. První zkušební hodina by proběhla ve čtvrtek 19.3 v 10:00, kdybychom si výuku poprvé vyzkoušeli. Prosím o stažení programu Skype do vašeho PC ze stránek viz. odkaz: https://www.skype.com/cs/get-skype/. Stažení a vytvoření konta by nemělo zabrat více než 10 min. V případě nejasností se na mne prosím obraťte.
Přeji příjemný víkend
S. Kosnarová

PS: V následujícím týdnu budu procházet a testovat možnosti on-line učebnic. Přehled odkazů a vhodné tipy k domácímu učení zašlu emailem v průběhu příštího týdne.

Více info k úkolům viz příloha celý text

ostatní | 13. 3. 2020 | Autor:

Domácí škola

Informace rodičům k domácímu učení

Prosíme rodiče, aby sledovali www stránky naší školy, kde v oddíle AKTUALITY budou podávány informace k domácímu učení a procvičování z jednotlivých ročníků.

Učivo bude zadáváno v časovém úseku jednoho týdne. Na týden od 11. do 15. března mají již žáci úkoly zadány. celý text

ostatní | 10. 3. 2020 | Autor:

Uzavření školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŘENČE,
příspěvková organizace, okres Plzeň – jih, Řenče 44, 33401 Přeštice

Věc:

Uzavření Základní školy v Řenčích v souvislosti s nepříznivým vývojem ve výskytu onemocnění COVID – 19

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví –č.j. MZDR 10676/2020-1 MIN KAN, se od 11. března 2020 uzavírá naše základní škola do odvolání.

Sledujte web školy, průběžně Vás budeme informovat.


V případě uzavření školského zařízení z důvodu epidemie, havárie nebo jiné nepředvídané události má zaměstnanec nárok na ošetřovné, protože musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let. Z důvodu uzavření školy ošetřovné nenáleží při péči o děti starší 10 let.
V takovém případě zaměstnanec uplatní nárok na ošetřovné a dle § 109 odst. 5 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb. uplatňuje nárok na výplatu ošetřovného tiskopisem "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)". Tiskopis je možno předat ( volejte na tel. číslo 731554138)


V Řenčích 10. 3. 2020 Pavla Hřebcová - ředitelka školy
celý text

ostatní | 10. 3. 2020 | Autor:
ZRUŠENÉ AKCE 1

ZRUŠENÉ AKCE

VŠECHNY AKCE ŠKOLY VČETNĚ PLAVÁNÍ JSOU AŽ DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENY. celý text

ostatní | 10. 3. 2020 | Autor:
Koronavir 1

Koronavir

Upozorňujeme rodiny žáků, kteří přijeli z oblastí nákazy (Piemont (Turín), Trentino Alto Adige (Trento a Alpy), Emilia Romagna (Bologna), Veneto (Benátsko), Lombardie a Lazio (Řím) ) ABY ZŮSTALI V DOMÁCÍ KARANTÉNĚ do doby určení dalšího postupu KHS Plzeň a příslušného lékaře.

Další informace o rizikových oblastech viz příloha. celý text

ostatní | 8. 3. 2020 | Autor:
ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU 1

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU

Základní škola a mateřská škola Řenče zve rodiče a předškoláky v úterý 7.DUBNA 2020 od 13 do 16 hodin NA ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY V ŘENČÍCH celý text

ostatní | 13. 2. 2020 | Autor:
Chřipkové prázdniny 1

Chřipkové prázdniny

Vzhledem k současnému počtu nemocných dětí bude MŠ A ZŠ od 4.2.2020 do 11.2.2020 včetně - uzavřena celý text

ostatní | 3. 2. 2020 | Autor:
ŠKOLA V PŘÍRODĚ 1

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že v prosinci 2019 došlo ke změnám jízdního řádu upřesňujeme informace :

Sejdeme se v pondělí 20.1. 2020 v 7,00 na vlakovém nádraží v Přešticích. Vlak odjíždí v 7,24 hodin z Přeštic směr Železná Ruda.

Nezapomeňte předat písemně:
- souhlas rodičů se zařazením dítěte na zimní školu v přírodě
- souhlas s dopravou na školu v přírodě
- potvrzení o odborném seřízení lyžařské výzbroje
- prohlášení rodičů o tzv. „bezinfekčnosti“
-kopii kartičky zdravotní pojišťovny
Také 1000,-Kč na dopravu a skipas

Návrat z lyží bude v pátek 24.1.2020 vlakem, který do Přeštic přijede v 15,51 hod.

celý text

ostatní | 15. 1. 2020 | Autor:
Schůzka rodičů 1

Schůzka rodičů

Zveme rodiče, kteří měli a mají zájem o podrobnější informace týkající se průběhu a organizace školy v přírodě, na schůzku ve čtvrtek 12.12. od 16 hodin do kanceláře školy.
Rodiče mohou zároveň tuto dobu využít k zaplacení zálohy na tento pobyt.
Za organizační tým Pavla Hřebcová . celý text

ostatní | 2. 12. 2019 | Autor:
Změna rozvrhu 1

Změna rozvrhu

Z důvodu změn v rozvrhu školy (po dobu bruslení) nastává současně i změna v pondělním rozvrhu pro žáky 4. a 5. ročníku od 1. 11. 2019
Odpolední vyučování se ruší a hodina informatiky bude navazovat šestou vyučovací hodinou. Oběd bude ve 13,15 hodin. Tato změna bude až do konce školního roku.

celý text

ostatní | 7. 11. 2019 | Autor:
Přerušení dodávky elektřiny 1

Přerušení dodávky elektřiny

28. listopadu ve čtvrtek bude školní jídelna v Přešticích – z důvodu přerušení dodávky elektřiny – uzavřena. (Neuvaří obědy).
Pro děti mateřské školy bude oběd zajištěn .
Žáci základní školy budou mít vlastní stravování.
DEJTE DĚTEM TOHOTO DNE 28.11. VĚTŠÍ SVAČINU.
Děkujeme za pochopení
celý text

ostatní | 7. 11. 2019 | Autor:

Stávka ve školách

Dne 6.11.2019 bude probíhat vyučování ZŠ dle rozvrhu. Učitelky se stávky neúčastní. celý text

ostatní | 4. 11. 2019 | Autor:
ADOPCE KALONĚ ZLATÉHO 1

ADOPCE KALONĚ ZLATÉHO

Naše škola se rozhodla zapojit do adopce kaloně zlatého ze ZOO Plzeň celý text

ostatní | 19. 10. 2019 | Autor:

Potřeby dětí

Potřeby dětí celý text

ostatní | 27. 8. 2019 | Autor:
první předchozí
ze 2
poslední