Navigace

Obsah

Důležitá sdělení ZŠ

Zprávy

V PÁTEK 25.9.2020 BUDE ŠKOLA OTEVŘENA. 1

V pátek 25.9.2020 bude běžný provoz

V pátek 25. září 2020 bude běžný provoz v mateřské i základní škole v Řenčích.
Ředitelské volno není vyhlášeno.
Bc. Pavla Hřebcová celý text

ostatní | 23. 9. 2020 | Autor:

Dočasné podmínky provozu ZŠ Řenče platné od 1.9.2020 (nejpozději do 30.06.2020)

Dočasné podmínky provozu ZŠ Řenče platné od 1.9.2020
(nejpozději do 30.06.2020)
pozn. tyto podmínky vychází z manuálu: Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020-21 vzhledem ke Covid-19 vydané MZd vydané dne 24.8.2020. Manuál je k dispozici na webových stránkách školy.
Souhrn vybraných opatření
- Prezenční výuka může s ohledem na vývoj situace související s onemocněním Covid-19 přejít na povinnou distanční výuku viz.připravované novely školského zákona.
- I přestože jsou roušky ve škole nepovinné, vyžadujeme u
každého žáka jednu roušku pro případ rizika.
- Nápoje během oběda budou nalévány do osobní lahve každého
žáka.
- Ve škole je zajištěno bezpečné osoušení rukou – ručníky na jedno použití, taktéž osoušeče rukou; není žádoucí a není tedy nutné vybavovat žáky textilními ručníky z domova.
- Pokud se objeví onemocnění Covid - 19 v rodině žáka, je nutno toto neprodleně nahlásit řediteli školy.
- Žáci s příznaky infekčního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota nad 37 st., bolest hlavy, ztráta chuti nebo čichu, nevolnost) nebudou vpuštěni do budovy školy. Žáci, kteří předchozí dny zvraceli nebo měli průjem, nemohou být taktéž přítomni ve škole.
- Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
- V případě, že se příznaky onemocnění vyskytnou a budou
patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy; žák musí opustit budovu školy možném v nejkratším možném čase.
- Rodičům bude umožněn vstup do školy po předchozí domluvě.
Předem děkujeme za pochopení a za respektování těchto pravidel, která vedou k ochraně zdraví Vás a Vašich dětí, taktéž zaměstnanců naší školy.
Vydala: Bc. Pavla Hřebcová – ředitelka školy, Dne: 26.8.2020 celý text

ostatní | 26. 8. 2020 | Autor:

Informace pro rodiče - 1.den šk.roku 2020/2021

Více informací naleznete v příloze. celý text

ostatní | 24. 8. 2020 | Autor:

POTŘEBY ŽÁKŮ 2020/2021

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE V PŘÍLOZE.
celý text

ostatní | 17. 8. 2020 | Autor: