Navigace

Obsah

Školská rada

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje Školská rada.

Školská rada naší školy byla jmenovaná v září roku 2019 je tříčlenná a tvoří ji:

zástupce pedagogických pracovníků, předsedkyně :Mgr. Silvie Kosnarová

zástupce zřizovatele / obce : Ing Antonín Petrů

zástupce rodičů : Růžena Šestáková