Základní škola a mateřská škola Řenče

Konzultační hodiny 2016/2017

Individuálně:
18.10., 6.12., 21.2., 25.4. vždy od 14 do 16 hodin a jindy po domluvě

Společně:
1.9. po zahájení pro rodiče žáků 1. ročníku
6.9. v 17:00 o zaměření školy, výletech, o začlenění žáků s individuálními potřebami

Úvodní stránka  |  Základní škola  |  Školní družina  |  Mateřská škola

Copyright © 2005 - 2017 Základní škola a mateřská škola Řenče