Základní škola a mateřská škola Řenče

Školní jídelna

Jídelní lístek

Informace o školní jídelně

Základní škola zabezpečuje a dováží pro žáky obědy z MŠ Dukelská v Přešticích. Vedoucí jídelny v Přešticích je p. Fořtová , tel. 377 982 295.

Ze svého rozpočtu na provoz musí škola hradit:- veškeré náklady na dopravu obědů a provoz výdejny,- z každého dětského obědu 2,50 Kč na provozní náklady.

Školní stravování je upraveno vyhláškou č. 107/2005 o školním stravování, zákonem č. 561/2004.

Obědy se vydávají od 11.30 do 12.45 hodin.Strávníci jsou zařazováni do skupin podle věku vždy na dobu školního roku.

Od 1. 9. 2017 je finanční limit na potraviny:

Věková kategorie 7 – 10 let: 19,- Kč

Věková kategorie 11 – 14 let: 20,- Kč.

Přihlašování (odhlašování) žáka ze stravování provádí rodiče osobně, písemně nebo telefonicky vždy ve škole, nejpozději ráno do 7.30 h. První den nemoci lze vydat oběd domů (a to v době od 11.30 do 12.45 h) do vlastních jídlonosičů. Pokud se rodiče do této doby neozvou, oběd se likviduje. Po dobu nemoci nebo nepřítomnosti žáka ve škole nelze vydávat stravu domů. Dítě má nárok na školní stravování pouze po dobu pobytu ve škole.

Strávníci konzumují jídla podávaná v rámci školního stravování ve školní jídelně, dodržují Řád školní jídelny.

Ředitel školy má právo vyloučit žáka ze stravování.

Úvodní stránka  |  Základní škola  |  Školní družina  |  Mateřská škola

Copyright © 2005 - 2018 Základní škola a mateřská škola Řenče