Navigace

Obsah

Historie školky

Jak to se školkou začalo

Zastupitelé obce Řenče schválili dne 23. 5. 2012 výstavbu mateřské školy a uvolnění částky 4 500 000,- Kč z obecních finančních prostředků na její realizaci. Dne 1. 6. 2012 byla zveřejněna výzva k podání nabídek.

18. 6. 2012 proběhlo jednání hodnotící komise. Obec obdržela celkem 3 nabídky.

Vítězem výběrového řízení se stala firma Urbio Sisto s. r. o., Sedlecká cesta č. p. 783, Zdiby - tento uchazeč splnil všechny požadavky stanovené zadavatelem a nabídl nejnižší nabídkovou cenu v Kč včetně DPH ze všech uchazečů - částku 4 049 295,- Kč.

Předmětem plnění veřejné zakázky bylo: Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, geodetické zaměření, zajištění všech vyjádření a dokumentů potřebných k úspěšnému provedení kolaudace a jejich předání zadavateli a následná realizace stavby dle projektu - dřevěný konstrukční systémem s kapacitou 28 dětí v obci Řenče na pozemku p. č. 27 v k. ú. Řenče, včetně železobetonové základové desky. Stavební systém montované dřevostavby se sendvičovou konstrukcí pláště.

Vzhledem k potřebě rychlého zajištění potřebných povolení nebylo součástí zadání získání územního souhlasu a stavebního povolení. Tyto administrativní záležitosti byly zajištěny starostkou obce. Obec též na své náklady zajistila realizaci inženýrských sítí až do vzdálenosti 5 m od objektu budoucí školky. Z důvodu ekonomických je jedno elektroměrné zařízení a společná přípojka vody pro objekt ZŠ a MŠ, včetně filtračního zařízení, které zajistí správnou kvalitu vody pro oba objekty.

V prosinci roku 2012 bylo vše připraveno, včetně příjemně vybavené třídy nábytkem a hračkami, které zajistila paní starostka se svým týmem zaměstnankyň.

2. ledna 2013, cca za půl roku od schválení, byl zahájen provoz řenečské mateřské školy.

Budova MŠBudova MŠBudova MŠ
Budova MŠBudova MŠBudova MŠ