Navigace

Obsah

Ze života školky

Školní vzdělávací program

„Sedmikrásky“

 

Každý z nás si uvědomuje jak důležité je správně využít svůj čas ( čas pro hru, pro práci, pro vzdělání, pro odpočinek, pro sport, pro zábavu….)

Čemu náš čas v  mateřské věnovat, čím čas dětem v MŠ zpříjemnit, to je základ našeho školního programu.

 

Čas pro moji hru - TY a JÁ - Každý jsme jiný, ale hrajeme si společně

Ve světě her si děti vytváří svůj svět, projevují spontánnost, dětskou radost z činnosti a zaujetí pro to co právě dělají. Hrou se učí. Společná hra pomáhá vytvářet vztahy s ostatními dětmi. Hra je neodmyslitelnou součástí dne a proto jí poskytujeme dostatek času a prostoru

 

Čas pro pohyb a sport - Děti v pohybu

Děti předškolního věku jsou aktivní a jejich potřebu pohybu je třeba uspokojovat. Zážitky ze společně prožité hry, tance, vycházky či jiné sportovní aktivity jsou pro děti nenahraditelné

 

Čas na otázky - O čem se mluví ?  Zprávy z věže.

Tento témacký blok reaguje na aktuální zájem a otázky dětí  a  nebo témata připravují učitelky z oblasti přírody, ze školního prostředí, ze života dětí a jejich rodin, z událostí, které prožívají a chtějí a potřebují je řešit, chtějí se něčemu novému naučit.

Učit se znát.  Poznávat- jak na to.  Učit se být!

 

Čas pro pobyt venku - S přírodou si rozumíme  

Volná příroda nabízí rozmanitý, členitý terén s neustále se proměňujícími podmínkami jak pro pohyb, tak pro pozorování, experimentování, zkoumání.

Učitelky nabízí dětem tolik volnosti, aby se  pohybovaly stále  na dohled, ale aby měly prostor pro své vlastní hry a spontánní poznávání přírody. Procházky do nedalekých lesů se  stávají světem plným překvapení, tajemství a dobrodružství. Chodíme k tajemné skále, ke krmelcúm, do Lesíčka do chatrče Babky Kořenářky, k rybníku, kde bydlí bobři, na paseku kde děti vysazují a zalévají stromky. Pokud vyjdeme jakýmkoli směrem naskytne se dětem krásný rozhled po krajině. Děti poznávají okolní vesnice- vytváří si hezký vztah k místu, kde žijí, k přírodě, cvičí svoji fyzickou kondici, otužování.

 Je to skoro za odměnu. Kdy jindy jsou tak zvídavé, neúnavně činorodé? Užívají si čistého vzduchu, příjemného počasí, ale i zajímavých změn počasí, kdy se děti vracející z vycházky příjemně unaveni, spokojeni. V přírodě aktivují všechny smysly: zrakem a sluchem se děti orientují- vidí, slyší. Cítí vůni či pachy z přírodních ekosystémů- luk, lesů, polí, ale i z cesty od silnice, farmy Lukrena a domácích zvířat. Hmat využijí při přelézání překážek, při práci s přírodním materiálem Chuť: dětem dáváme možnost  ochutnávat  bylinky a plody z naší zahrádky.

 

Čas pro to dělat radost sobě i druhým

Projevování  lidské laskavosti a pozornosti, umění vcítit se do druhého, pomáhat druhým a konat dobré skutky- to by mělo být základní hodnotou moderní společnosti. Na těchto lidských  vlastnostech by nám mělo skutečně záležet.

Snažíme se vytvořit školku pro děti, které chtějí s námi mluvit o svých přáních, pocitech a zážitcích. Zážitky a nabízené činnosti budou uvádět děti do světa kultury a umění a rozvíjet jejich estetické cítění. Bude podporována kreativita a sebevyjádření. V tomto bloku budeme zpívat, poslouchat hudbu, tančit, kreslit a recitovat.

 

Čas pro předškoláky - Budu školákem

Dítě se narodí jako křehká rostlinka, o kterou dospělí musí pečovat jako zahradníci. Opravdoví zahradníci poznají, kdy dozrávají jahody, maliny, rajská jablíčka. Těžší je někdy rozpoznat, kdy je dítě zralé pro školu? V období předškolního období (5.-6. let) je zapotřebí, aby dítě tzv. dozrálo a dosáhlo např. určité úrovně v řeči, myšlenkových operací, pozornosti, soustředěnosti i sociálních dovedností. Tím, že budeme  s předškolními dětmi pravidelně pracovat a sledovat jejich vývoj, je možnost posoudit v čem je ještě potřeba větší péče, posílení.

 

 

 

.