Navigace

Obsah

Historie školy

První kroniku začal psát učitel Jan Nep. Šilhánek v roce 1832. Začátky řenečské školy ale sahají až do roku 1803. Tuto historickou I. kroniku jsme nechali přeložit a začátek je uveden na Pamětním listu k 200. výročí založení školy.

Do školy tehdy chodilo 20 dětí z Řeneč, Plevňova a Knih. Děti z Vodokrt a Oseka začaly docházet do řenečské školy až v roce 1810. Škola se několikrát stěhovala. Byla v čp. 7 - "U Plazrů", čp. 20 - "U Špačků", čp. 25 - "U Matýsů", "U Hejlů", naposledy v čp. 47 - "U Lišků" v kovárně. V roce 1829 se začalo s přípravami výstavby Řenečské školy na místě, kde stojí dodnes.

Zápis z I. kroniky

V roce 1831 byla šťastně ta dávno vinšovaná a očekávaná škola Řenecká dostavěná. 12. prosince se nastěhoval pan učitel a 4. ledna 1832 školní dítky přešly ze staré školy do nové.

V průběhu let škola prošla mnohými stavebními úpravami až do dnešní podoby.

Zajímavosti
  • 1832 – 130 dětí – 1 třída
  • 1877 – 171 dětí (1 třída, polodenní vyučování )
  • 1996 – 53 dětí – 3 třídy

Na škole pracovalo dle kronik 25 ředitelů, 97 učitelů a 13 provozních zaměstnanců.

Historický pohled na školu


Řenče

Kde najdete Řenče?

Řenče leží zhruba 8 km od města Přeštice v okrese Plzeň-jih a asi 20 km od krajského města Plzeň. První zmínka o vsi je v berním rejstříku z roku 1379. Tehdy zde měli dvory Blahoslav, Havel a Litold.

Roku 1412 je pravděpodobně již na zdejší tvrzi připomínán Zdeněk z Řeneč, jehož potomci Lvík a Suda vytvořili dvě větve rodu - na Lukavici a na Řenčích.

Na přelomu 15. a 16. století byl známou postavou Petr Suda z Řeneč - "všech zlodějů mistr a kníže".

V polovině 18. století zde tereziánský katastr udává 15 hospodářů a kováře. Tehdy byl přestavěn hospodářský dvůr a z tvrze udělána sýpka. Kostel sv. Cyrila a Metoděje byl vystavěn v létech 1868 - 1878 nákladem obce. Kostel je v novorománském slohu s věží v průčelí, jejíž jehlancový vrchol dominuje okolí. Zvon z roku 1521 a křtitelnice byly přemístěny z vícovského kostela.

Dnes k Řenčím náleží ještě obce Háje, Knihy, Libákovice, Osek, Plevňov a Vodokrty – celkem 871 obyvatel. Samotné Řenče mají 320 obyvatel.

ŘenčeŘenčeŘenčeŘenčeŘenče