Navigace

Obsah

Ze života školy

 

Charakteristika školního vzdělávacího programu

 „Škola, která mě baví“.

Už samotný název našeho školního vzdělávacího programu: Škola, která mě baví sděluje hlavní záměr vzdělávání na naší škole. Naším záměrem je vytvořit ve škole podnětné a zábavné prostředí. Samotné učení, vzájemné komunikace a setkávání žáků, by mělo přinášet radost, zábavu a mělo by pro ně být zajímavé. Nechceme zaměstnávat jednostranně rozum a paměť žáků, ale chceme také působit na jejich city a vůli, seznamovat je s pracovními metodami a postupy. Za důležité považujeme, aby dovednosti, schopnosti získané ve škole uměli dál uplatnit v životě a chtěli se sami dál vzdělávat.

Snahou pedagogů je co nejčastěji zařazovat široké spektrum metod a forem práce založených na činnostním a kooperativním učení. Samozřejmostí je využívání moderních pomůcek, her a aktivit, které činí samotné vzdělávání zajímavé a přináší žákům i potřebnou zábavu.

Výuka v naší škole je zaměřena i enviromentálně. Snažíme se přesouvat část vyučování ven, do blízké přírody.  Níže naleznete prezentaci, která blíže představuje aktivity školy v oblasti ochrany přírody, taktéž se dozvíte, jakým způsobem se žáci o přírodě učí.

Enviromentální zaměření školy - prezentace