Navigace

Obsah

O škole

Vítáme Vás na stránkách naší školy. Člověk se vzdělává celý život. Nejdůležitější jsou však pevné základy.

Základní škola Řenče je málotřídní škola s 1. stupněm základního vzdělávání. Žáci z 5. ročníků jsou rozděleni do třech tříd. V posledních letech je v našich třídách cca 15 žáků. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu „ Škola, která mě baví „

Cíl naší práce: Usilujeme o to, aby naše vesnická málotřídní škola umožnila dětem plnohodnotné vzdělání založené na krásných mezilidských vztazích v malém kolektivu a možnostech citlivého individuálního přístupu ke každému dítěti. Přejeme si, aby naše žáky celým životem provázela milá vzpomínka na první krůčky za vzděláváním

Vyučování začíná v 7,30 hodin. Dvě třídy školy jsou vybaveny interaktivní tabulí a počítači s připojením na internet. Od první třídy probíhá nepovinná výuka anglického jazyka, od druhé třídy povinná. Naši žáci jsou také dobrými zpěváky a své dovednosti předávají veřejnosti a rodičům. Jako v jiných školách i v té naší vzděláváme žáky se speciálně vzdělávacími potřebami.

Podporujeme sport a sportovní aktivity obce a TJ Řenče – populární je bruslení, lyžování, také plavání (plaveckém výcvik ZŠ Blovice). V nabídce školy je i řada dalších mimoškolních sportovních aktivit ( Gumídci, Příšerky, Sportovky, flétničky apod.)

Součástí naší školy je:

· Školní družina, která má dvě oddělení s provozní dobou od 6,15 do 7,15 hodin a od 11,15 do 16,00 hodin.

· Výdejna školního stravování ( jídlo je dováženo ze školní jídelny z Přeštic)

· Součástí právním subjektu je i mateřská škola, která je jednotřídní s provozní dobou od 6,15 do 16,15 hodin.

Specifické pozitivní rysy málotřídní školy:

· Třídy málotřídních škol jsou početně malé, učitel se může více věnovat jednotlivým žákům a ti mají více příležitostí se projevit.

· Vyučování v málotřídní škole vede žáky ke vzájemné spolupráci a k rozvoji komunikace.

· Ve třídě lze navodit pocit sounáležitosti, děti se znají s učiteli i personálem. Ve věkově smíšených třídách se mohou mladší děti učit od starších.

· Všichni učitelé znají všechny žáky, mají také užší kontakt s jejich rodiči.

Kde najdete Řenče :

Obec Řenče leží zhruba 8 km od města Přeštice, v okrese Plzeň-jih a asi 20 km od krajského města Plzeň. Dnes k Řenčím náleží ještě obce Háje, Knihy, Libákovice, Osek, Plevňov a Vodokrty – celkem cca 875 obyvatel. Samotné Řenče mají 320 obyvatel. Jednou z dominantních staveb v Řenčích je Kostel sv. Cyrila a Metoděje, který byl vystavěn v létech 1868 - 1878 nákladem obce. Kostel je v novorománském slohu s jehlanovitou věží v průčelí. Zvon z roku 1521 a křtitelnice byly přemístěny z vícovského kostela.

 

 

Důležitá sdělení ZŠ

24.02.2021

Vyhlášení ředitelského volna

více inform.ací naleznete v příloze

Detail

02.01.2021

Informace pro rodiče platné od 4.1.2021

Více informací naleznete v příloze.

Detail

16.12.2020

Volné dny 21.12.-22.12.2020

Více informací naleznete v příloze.

Detail

11.12.2020

Dočasné podmínky provozu ZŠ Řenče platné od 1.9.2020 (nejpozději do 30.06.2021)

Dočasné podmínky provozu ZŠ Řenče platné od 1.9.2020 (nejpozději do 30.06.2021) pozn. tyto podmínky vychází z manuálu: Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020-21 vzhledem ke Covid-19 vydané MZd vydané dne 24.8.2020. Manuál je k dispozici na webových stránkách školy. Souhrn vybraných opatření - Prezenční výuka může s ohledem na vývoj situace související s onemocněním Covid-19 přejít na povinnou distanční výuku viz.připravované novely školského zákona. - I přestože jsou roušky ve škole nepovinné, vyžadujeme u každého žáka jednu roušku pro případ rizika. - Nápoje během oběda budou nalévány do osobní lahve každého žáka. - Ve škole je zajištěno bezpečné osoušení rukou – ručníky na jedno použití, taktéž osoušeče rukou; není žádoucí a není tedy nutné vybavovat žáky textilními ručníky z domova. - Pokud se objeví onemocnění Covid - 19 v rodině žáka, je nutno toto neprodleně nahlásit řediteli školy. - Žáci s příznaky infekčního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota nad 37 st., bolest hlavy, ztráta chuti nebo čichu, nevolnost) nebudou vpuštěni do budovy školy. Žáci, kteří předchozí dny zvraceli nebo měli průjem, nemohou být taktéž přítomni ve škole. - Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. - V případě, že se příznaky onemocnění vyskytnou a budou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy; žák musí opustit budovu školy možném v nejkratším možném čase. - Rodičům bude umožněn vstup do školy po předchozí domluvě. Předem děkujeme za pochopení a za respektování těchto pravidel, která vedou k ochraně zdraví Vás a Vašich dětí, taktéž zaměstnanců naší školy. Vydala: Bc. Pavla Hřebcová – ředitelka školy, Dne: 26.8.2020

Detail

26.11.2020

Informace k provozu od 30.11.2020

Více informací naleznete v příloze.

Detail

Kalendář akcí

Jídelníček