Navigace

Obsah

O škole

Vítáme Vás na stránkách naší školy. Člověk se vzdělává celý život. Nejdůležitější jsou však pevné základy.

Základní škola Řenče je málotřídní škola s 1. stupněm základního vzdělávání. Žáci z 5. ročníků jsou rozděleni do třech tříd. V posledních letech je v našich třídách cca 15 žáků. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu „ Škola, která mě baví „

Cíl naší práce: Usilujeme o to, aby naše vesnická málotřídní škola umožnila dětem plnohodnotné vzdělání založené na krásných mezilidských vztazích v malém kolektivu a možnostech citlivého individuálního přístupu ke každému dítěti. Přejeme si, aby naše žáky celým životem provázela milá vzpomínka na první krůčky za vzděláváním

Vyučování začíná v 7,30 hodin. Dvě třídy školy jsou vybaveny interaktivní tabulí a počítači s připojením na internet. Od první třídy probíhá nepovinná výuka anglického jazyka, od druhé třídy povinná. Naši žáci jsou také dobrými zpěváky a své dovednosti předávají veřejnosti a rodičům. Jako v jiných školách i v té naší vzděláváme žáky se speciálně vzdělávacími potřebami.

Podporujeme sport a sportovní aktivity obce a TJ Řenče – populární je bruslení, lyžování, také plavání (plaveckém výcvik ZŠ Blovice). V nabídce školy je i řada dalších mimoškolních sportovních aktivit ( Gumídci, Příšerky, Sportovky, flétničky apod.)

Součástí naší školy je:

· Školní družina, která má dvě oddělení s provozní dobou od 6,15 do 7,15 hodin a od 11,15 do 16,00 hodin.

· Výdejna školního stravování ( jídlo je dováženo ze školní jídelny z Přeštic)

· Součástí právním subjektu je i mateřská škola, která je jednotřídní s provozní dobou od 6,15 do 16,15 hodin.

Specifické pozitivní rysy málotřídní školy:

· Třídy málotřídních škol jsou početně malé, učitel se může více věnovat jednotlivým žákům a ti mají více příležitostí se projevit.

· Vyučování v málotřídní škole vede žáky ke vzájemné spolupráci a k rozvoji komunikace.

· Ve třídě lze navodit pocit sounáležitosti, děti se znají s učiteli i personálem. Ve věkově smíšených třídách se mohou mladší děti učit od starších.

· Všichni učitelé znají všechny žáky, mají také užší kontakt s jejich rodiči.

Kde najdete Řenče :

Obec Řenče leží zhruba 8 km od města Přeštice, v okrese Plzeň-jih a asi 20 km od krajského města Plzeň. Dnes k Řenčím náleží ještě obce Háje, Knihy, Libákovice, Osek, Plevňov a Vodokrty – celkem cca 875 obyvatel. Samotné Řenče mají 320 obyvatel. Jednou z dominantních staveb v Řenčích je Kostel sv. Cyrila a Metoděje, který byl vystavěn v létech 1868 - 1878 nákladem obce. Kostel je v novorománském slohu s jehlanovitou věží v průčelí. Zvon z roku 1521 a křtitelnice byly přemístěny z vícovského kostela.

 

 

Důležitá sdělení ZŠ

16.04.2021

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Více informací naleznete v příloze.

Detail

12.04.2021

Informace k ošetřovnému od 12.4. 2021

Více informací naleznete v příloze.

Detail

08.04.2021

Návrat žáků do školy od 12. dubna 2021

Více informací naleznete v příloze. Video - testování ve škole naleznete zde https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole?fbclid=IwAR0iyGqogqvwrnfS3bJ_Z2ensJeLTR4gFjki2hyQlaA-ctVUJCNLbUlSZWM

Detail

28.03.2021

Zpráva o prodloužení uzavření školy do 11.4.2021

Informuji rodiče dětí a žáků, že na základě výše zmíněné informace MŠMT se prodlužuje uzavření naší základní a mateřské školy v Řenčích do 11. dubna 2021

Detail

20.03.2021

Uzavření škol dále od 22. března do dne 28. března 2021

Na základě účinnosti usnesení vlády č. 300 ze dne 18.3. 2021 se mění a prodlužuje opatření č. 196 ze dne 26.2.2021 a prodlužuje se uzavření škol dále od 22. března do dne 28. března 2021.

Detail

Kalendář akcí

Jídelníček