Navigace

Obsah

O škole

dětiZákladní škola Řenče je málotřídní škola s pěti ročníky ve třech třídách, jejíž součásti je školní družina a školní jídelna – výdejna. Výuka všech pěti ročníků probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání "Tvořivá škola".

Dvě třídy školy jsou vybaveny interaktivní tabulí a počítači s připojením na internet. Od první třídy probíhá nepovinná výuka anglického jazyka, od druhé třídy povinná.

Školní družina má dvě oddělení s provozní dobou od 6,30 do 7,15 hodin a od 11,15 do 16,00 hodin.

Specifické pozitivní rysy málotřídní školy:

  • Třídy málotřídních škol jsou početně malé, učitel se může více věnovat jednotlivým žákům a ti mají více příležitostí se projevit.
  • Vyučování v málotřídní škole vede žáky ke vzájemné spolupráci a k rozvoji komunikace.
  • Ve třídě lze navodit pocit sounáležitosti, děti se znají s učiteli i jiným personálem. Ve věkově smíšených třídách se mohou mladší děti učit od starších.
  • Všichni učitelé znají všechny žáky,  mají také větší kontakt s jejich rodiči.

 

Historie školy

Důležitá sdělení ZŠ

15.02.2019

Přerušení dodávky elektřiny - 25. a 26. 2. 2019 - Řenče

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci: Řenče - 25.02.2019 od 7:30 do 15:30 hodin Řenče - 26.02.2019 od 7:30 do 14:30 hodin Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě. Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení. S pozdravem. ČEZ Distribuce, a. s.

Detail

29.01.2019

Změna cen jídel

Od 1.února 2019 se mění ceny jídel.

Detail

08.01.2019

Konzultace 22. a 24. ledna 2019

Dne 22. a 24. ledna se budou konat konzultace pro 1. - 5. ročník ZŠ. Podrobnosti o průběhu konzultací v odkazu.

Detail

08.01.2019

Plavání

Výuka plavání probíhá v Blovicích od 4. ledna do 15. března 2019.

Detail

02.08.2018

Seznam pomůcek pro 1. ročník ve školním roce 2018/2019

Seznam pomůcek pro 1. ročník ve školním roce 2018/2019

Detail

Kalendář akcí

22.02.2019

Plavání

Žáci 2. - 5. ročníku se budou účastnit plaveckého výcviku v rámci hodin tělesné výchovy.

Detail

06.03.2019

Recitační soutěž

Žáci, kteří uspěli ve školním kole recitační soutěže budou naši školu reprezentovat v okresním kole v Blovicích.

Detail

08.03.2019

Plavání

Žáci 2. - 5. ročníku se budou účastnit plaveckého výcviku v rámci hodin tělesné výchovy.

Detail

08.03.2019

Knihovna Blovice

Při pátečním kurzu plavání využijeme našeho pobytu v Blovicích a navštívíme městskou knihovnu.

Detail

15.03.2019

Plavání

Žáci 2. - 5. ročníku se budou účastnit plaveckého výcviku v rámci hodin tělesné výchovy.

Detail

Jídelníček