Navigace

Obsah

Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a mateřské školy v Řenčích.

Najdete v nich informace ze života školy.

Naším zřizovatelem je obec Řenče. Škola je zapsaná v rejstříku škol.  Statutárním orgánem je ředitelka Bc. Pavla Hřebcová.
Škola sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a jídelnu školy.

Název: Základní a mateřská škola Řenče, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace
Sídlo:   Řenče 44

Aktuality

23.09.2020

V PÁTEK 25.9.2020 BUDE ŠKOLA OTEVŘENA. 1

V pátek 25.9.2020 bude běžný provoz

V pátek 25. září 2020 bude běžný provoz v mateřské i základní škole v Řenčích. Ředitelské volno není vyhlášeno. Bc. Pavla Hřebcová

Detail

26.08.2020

Dočasné podmínky provozu ZŠ Řenče platné od 1.9.2020 (nejpozději do 30.06.2020)

Dočasné podmínky provozu ZŠ Řenče platné od 1.9.2020 (nejpozději do 30.06.2020) pozn. tyto podmínky vychází z manuálu: Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020-21 vzhledem ke Covid-19 vydané MZd vydané dne 24.8.2020. Manuál je k dispozici na webových stránkách školy. Souhrn vybraných opatření - Prezenční výuka může s ohledem na vývoj situace související s onemocněním Covid-19 přejít na povinnou distanční výuku viz.připravované novely školského zákona. - I přestože jsou roušky ve škole nepovinné, vyžadujeme u každého žáka jednu roušku pro případ rizika. - Nápoje během oběda budou nalévány do osobní lahve každého žáka. - Ve škole je zajištěno bezpečné osoušení rukou – ručníky na jedno použití, taktéž osoušeče rukou; není žádoucí a není tedy nutné vybavovat žáky textilními ručníky z domova. - Pokud se objeví onemocnění Covid - 19 v rodině žáka, je nutno toto neprodleně nahlásit řediteli školy. - Žáci s příznaky infekčního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota nad 37 st., bolest hlavy, ztráta chuti nebo čichu, nevolnost) nebudou vpuštěni do budovy školy. Žáci, kteří předchozí dny zvraceli nebo měli průjem, nemohou být taktéž přítomni ve škole. - Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. - V případě, že se příznaky onemocnění vyskytnou a budou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy; žák musí opustit budovu školy možném v nejkratším možném čase. - Rodičům bude umožněn vstup do školy po předchozí domluvě. Předem děkujeme za pochopení a za respektování těchto pravidel, která vedou k ochraně zdraví Vás a Vašich dětí, taktéž zaměstnanců naší školy. Vydala: Bc. Pavla Hřebcová – ředitelka školy, Dne: 26.8.2020

Detail

25.08.2020

Směrnice o úplatě

Více informací naleznete v příloze.

Detail

25.08.2020

Školková pravidla

Více informací naleznete v příloze.

Detail

25.08.2020

Potřeby dětí

Více informací naleznete v příloze.

Detail

Fotogalerie

28.09.2020

1.ročník

1.ročník

MODELUJEME POHÁDKU O ŘEPĚ....

Detail

28.09.2020

Turistická vycházka

Turistická vycházka

V září, jelikož máme stále nádherné počasí jsme byli s dětmi na turistické vycházce. Šli jsme přes Knihy, kde nás Elišky Kopecké maminka nechala posvačit a pohrát si na jejich zahrádce a pak nám ukázala svoje koníky, které jsme si mohli pohladit. Dále jsme se vydali do Vodokrt na dětské hřiště a pak už autobusem rychle do školky na obídek. Dětem a i paní učitelkám se výlet moc líbil.

Detail

28.09.2020

1. oddělení

1. oddělení

Hra s balónky

Detail

28.09.2020

1. oddělení

1. oddělení

Jablka a hrušky

Detail

Jídelníček