Základní škola a mateřská škola Řenče

Historie mateřské školy Řenče

Jak to se školkou začalo

Zastupitelé obce Řenče schválili dne 23. 5. 2012 výstavbu mateřské školy a uvolnění částky 4 500 000,- Kč z obecních finančních prostředků na její realizaci. Dne 1. 6. 2012 byla zveřejněna výzva k podání nabídek.

18. 6. 2012 proběhlo jednání hodnotící komise. Obec obdržela celkem 3 nabídky.

Vítězem výběrového řízení se stala firma Urbio Sisto s. r. o., Sedlecká cesta č. p. 783, Zdiby - tento uchazeč splnil všechny požadavky stanovené zadavatelem a nabídl nejnižší nabídkovou cenu v Kč včetně DPH ze všech uchazečů - částku 4 049 295,- Kč.

Předmětem plnění veřejné zakázky bylo: Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, geodetické zaměření, zajištění všech vyjádření a dokumentů potřebných k úspěšnému provedení kolaudace a jejich předání zadavateli a následná realizace stavby dle projektu - dřevěný konstrukční systémem s kapacitou 28 dětí v obci Řenče na pozemku p. č. 27 v k. ú. Řenče, včetně železobetonové základové desky. Stavební systém montované dřevostavby se sendvičovou konstrukcí pláště.

Vzhledem k potřebě rychlého zajištění potřebných povolení nebylo součástí zadání získání územního souhlasu a stavebního povolení. Tyto administrativní záležitosti byly zajištěny starostkou obce. Obec též na své náklady zajistila realizaci inženýrských sítí až do vzdálenosti 5 m od objektu budoucí školky. Z důvodu ekonomických je jedno elektroměrné zařízení a společná přípojka vody pro objekt ZŠ a MŠ, včetně filtračního zařízení, které zajistí správnou kvalitu vody pro oba objekty.

V prosinci roku 2012 bylo vše připraveno, včetně příjemně vybavené třídy nábytkem a hračkami, které zajistila paní starostka se svým týmem zaměstnankyň.

2. ledna 2013, cca za půl roku od schválení, byl zahájen provoz řenečské mateřské školy.

Z naší činnosti

Vítáme mezi sebou nové kamarády

Zobrazit celý článek

Úvodní stránka  |  Základní škola  |  Školní družina  |  Mateřská škola

Copyright © 2005 - 2018 Základní škola a mateřská škola Řenče