Navigace

Obsah

Školní družina

Družina pracuje jako centrum volného času pro všechny děti naší školy.

Děti zde mohou relaxovat, čekat na autobus, připravovat se na vyučování, smysluplně využívat volný čas. Máme dvě oddělení, do kterého dochází 38 žáků naší školy, činnost dětí vedou dvě vychovatelky.

Programem navazujeme na základní školu, proto rozvíjíme a prohlubujeme vědomosti a dovednosti žáků. Žáci získávají zkušenosti tím, že se podílejí na různých činnostech – řeší problémy, projekty, různé situace, na které reagují a tím získávají vědomosti, poznatky, různé dovednosti a návyky potřebné pro život.

Hlavním cílem je harmonický rozvoj osobnosti s důrazem na mravní a duchovní hodnoty, jejich další uplatnění v osobním i občanském životě.

Provozní doba družiny je od 6,15 do 7,15 hodin a od 11,15 do 16,00 hodin.

 

Kontak - Spojení ŠD
Mob.: 733 534 232

Rámcový roční plán

Podzim:

 • Pozorování proměn přírody
 • Bezpečná cesta do školy a ze školy

Zima: 

 • Pozorování proměn přírody
 • Pomáháme zvířátkům v zimě
 • Zimní sporty a dovádění ve sněhu
 • Čertovské rejdění
 • Předvánoční čas a Advent
 • Vánoční výzdoba, vánoční pečení

Jaro: 

 • Pozorování proměn přírody
 • Jarní hrátky
 • S knížkami jsme kamarádi
 • Jarní výzdoba do oken a tříd
 • Svátky jara - Velikonoce
 • Jízda zručnosti na kole a na koloběžce

Léto: 

 • Pozorování proměn přírody
 • Hry v přírodě
 • Malujeme léto na chodník
 • Den dětí - celý den plný her
 • Vodní hrátky
 • Spaní ve škole, kino, pečení buřtů, hry