Navigace

Obsah

O školce

MŠ Řenče je jednotřídní mateřská škola s kapacitou 28 dětí. S dětmi na třídě pracují tři kvalifikované učitelky. O prostory školky a jídlo se stará 1 provozní pracovnice.

Naše školka využívá to, co je pro ni blízké a to blízkost lesa, který je využíván pro hry a pobyt venku a tím vzniká možnost širšího propojení školy s přírodou. Výhodou naší mateřské školy je také to, že budova školky je postavena v sousedství budovy základní školy, což je jedním z předpokladů pro snazší přechod předškolních dětí do 1.třídy ZŠ a vzájemnou propojenost škol.

Budova školy je nová dřevostavba, s moderním vybavením.

 

 

Důležitá sdělení MŠ

06.06.2020

Předškoláci 1

Předškoláci

I když si někteří předškoláci už společný konec školního roku letos neužijí , určitě se všichni těší na září, kdy většina z nich nastoupí do 1. třídy v naší základní škole. Nastane jim trochu jiný život, ale tuto změnu snadno zvládnou, protože spojení ZŠ a MŠ tady v Řenčích je velmi úzké. Pro letošní předškoláky byl konec mateřské školy jiný. Neměli možnost osobní účasti na slavnostním zápisu do 1. třídy. Nemohli si vyzkoušet „ školu nanečisto „ v kroužku předškoláček, který probíhá již tradičně v posledním měsíci školky. Ale přesto chystáme tradičně netradiční ( rodiče- s módním doplňkem - rouškou) rozloučení s předškoláky. Na zahradní slavnost do školky přijede 24. června Culinka se svým vystoupením a písničkami. A ani tablo letošním předškolákům nechybí. To měli a mají předškoláci - co naše školka stojí. Přeji tedy všem novým školákům, aby se jim ve škole líbilo a dařilo. Rodičům hodně trpělivosti , protože : „ Rodič je ten, , kdo tě miluje ne proto, že jsi hezký, nebo chytrý, nebo že máš dobré vysvědčení, ale proto, že jsi to ty ! „ Bc Pavla Hřebcová

Detail

04.06.2020

Rozloučení s předškoláky

Rozloučení s předškoláky

Detail

22.05.2020

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více informací naleznete v příloze.

Detail

07.05.2020

Zápis do mateřské školy Řenče pro školní rok 2020/21

Zápis do mateřské školy Řenče pro školní rok 2020/21 Přihlášky k zápisu budou přijímány k datu 15. května 2020 (kdy bude zahájeno správní řízení o přijetí, či nepřijetí do MŠ). Postup přijímání přihlášek bude obdobný jako letošní zápis do ZŠ – tzn. zápis do MŠ proběhne bez účasti dětí. Rodiče (zákonní zástupci) podají přihlášku prostřednictvím : a) Datové schránky – 2t pmr72 b) Poštou doporučeným dopisem c) Mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email), d) Osobním podáním žádosti. Předávání žádostí bude probíhat 15. května 2020 v budově MŠ od 8 do 13 hodin. Rodiče si mohou zarezervovat čas telefonicky ( 731 554 138), aby při předávání přihlášky nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. Na základě podání přihlášky vám bude přiděleno registrační číslo, pod kterým budete uvedeni na Rozhodnutí o přijetí, které bude zveřejněno na webových stránkách školy a úřední desce školy od 29. května 2020 Tiskopisy potřebné k zápisu získáte na webu školy. Jedná se o : Přihlášku do MŠ. Pozor – změna oproti jiným letům i kopii očkovacího průkazu a čestné prohlášení rodičů o průběhu očkování. V letošním roce nevyžadujeme potvrzení od dětského lékaře. Na webu školy jsou také zveřejněny kritéria pro příjímání dětí do MŠ Řenče pro rok 2020/21 (Shrnutí - změna oproti jiným letům – rodiče ( zákonní zástupci) nebudou dokládat potvrzení od lékaře na evidenčním listě, ale na místě pro vyjádření lékaře bude čestné prohlášení rodičů o průběhu očkování s přiloženou kopií očkovacího průkazu.) V případě dalších dotazů a informací volejte na telefonu 731 554 138 Bc. Pavla Hřebcová – ředitelka školy

Detail

06.05.2020

Otevření MŠ Řenče od 25.5.2020

Více informací naleznete v přílohách.

Detail

Kalendář akcí

Jídelníček