Obsah

Mateřská škola v Řenčích je dvoutřídní, s kapacitou 43 dětí předškolního věku. S dětmi na třídách pracují čtyři kvalifikované učitelky, v případě potřeby i asistentka pedagoga. O prostory a výdej jídla se stará 1 provozní pracovnice.
Původní budova MŠ byla postavena a otevřena v roce 2013 na pozemku základní školy.  

Z důvodu rozvoje obce (výstavba rodinných domů) byla školka rozšířena v roce 2022 o druhou třídu MŠ, která se nachází v přístavbě ZŠ, což je dobrým předpokladem pro snazší přechod předškolních dětí do 1.třídy ZŠ a vzájemnou propojenost škol. Obě třídy mateřské školy jsou nové s moderním vybavením, které hradila Obec Řenče z vlastních zdrojů.


MŠ je v blízkosti lesa, který je využíván pro hry a pobyt venku, tím vzniká možnost širšího propojení školy s přírodou. V sousedství mateřské školy je moderní sportovní areál se sportovní halou. Využíváním těchto prostorů jsou u dětí rozvíjeny sportovní aktivity.