Základní škola a mateřská škola Řenče

Důležitá sdělení

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání


Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy Řenče pro školní rok 2017/2018 se bude konat ve středu 10. května 2017 od 9,30 do 11,30 a od 14,30 do 16 hod.


Kritéria přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2017/2018

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy v Řenčích pro školní rok 2017/2018 1. Děti, které dosáhnou pátého roku věku v příslušném školním roce a svým trvalým bydlištěm spádově patří do MŠ Řenče. Předškolní vzdělávání je pro tyto děti s platností od 1. 9. 2017 povinné. 2. Děti, které (nejpozději před 01 .09. 2017) dosáhnou čtyř let věku a trvale bydlí v Řenčích a spádových obcích (Libákovice, Háje, Plevňov, Osek, Vodokrty, Knihy) v pořadí podle věku. 3. Děti mladší 4 let, které trvale bydlí v Řenčích a spádových obcích (Libákovice, Háje, Plevňov, Osek, Vodokrty, Knihy). Přijímány budou pouze děti, které dosáhnou třech let věku nejpozději do konce roku 2017. 4. Další závažné skutečnosti (např: děti samoživitelů, sourozenci dětí, které již MŠ navštěvují apod.) 5. Předškoláci z jiné spádové MŠ, kteří prokáží závažný důvod, pro který nenastoupí ve své spádové MŠ.

Úvodní stránka  |  Základní škola  |  Školní družina  |  Mateřská škola

Copyright © 2005 - 2017 Základní škola a mateřská škola Řenče