Obsah

Ukliďme Česko

V rámci celorepublikové akce jsem se také my zapojili do úklidu našeho okolí. Překvapilo nás množství odpadků a zároveň nás tato akce motivovala k tomu, abychom lépe s odpadem nakládali a co nejvíce odpad třídili.
Žáci 1.ročníku si pak vytvořili plakát pro přehled, jak správně třídit.